Video clip
Tin Tức

Kim ngạch xuất khẩu dây và cáp điện đạt trên 1 tỷ USD

Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. Dự kiến năm 2008 xuất khẩu sản phẩm dây và cáp điện đạt kim ngạch 1,05 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2007. Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. Dự kiến năm 2008 xuất khẩu sản phẩm dây và cáp điện đạt kim ngạch 1,05 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2007. Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. Thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam đối với mặt hàng dây và cáp điện là Nhật Bản chiếm 90%. Bên cạnh đó, Việt Nam còn xuất khẩu khá nhiều mặt hàng này vào các thị trường như Hàn Quốc, Úc, Hồng Kông và các nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu lớn nhất thế giới hiện nay về dây và cáp điện là Mỹ, Đức, Trung Quốc, Mexico và Pháp. Đến năm 2010, mục tiêu xuất khẩu sản phẩm này là 1,8 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 27%/năm.

Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. Dự kiến năm 2008 xuất khẩu sản phẩm dây và cáp điện đạt kim ngạch 1,05 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2007.
Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài. Dự kiến năm 2008 xuất khẩu sản phẩm dây và cáp điện đạt kim ngạch 1,05 tỉ USD, tăng 19% so với năm 2007.

Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và xuất khẩu dây điện, cáp điện, trong đó chủ yếu là các công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.
 
Thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam đối với mặt hàng dây và cáp điện là Nhật Bản chiếm 90%.
 
Bên cạnh đó, Việt Nam còn xuất khẩu khá nhiều mặt hàng này vào các thị trường như Hàn Quốc, Úc, Hồng Kông và các nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu lớn nhất thế giới hiện nay về dây và cáp điện là Mỹ, Đức, Trung Quốc, Mexico và Pháp.
 
Đến năm 2010, mục tiêu xuất khẩu sản phẩm này là 1,8 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 27%/năm.

Các tin khác